Woensdag 5 juni presenteerden 10 groepen van in totaal 36 studenten van het Veluwscollege Walterbosch hun “Plein van de Stad” – opdracht aan docenten en een externe vakjury. De afgelopen weken hebben de scholieren nagedacht over de vragen; Hoe richten we de markt op het nieuwe Plein van de Stad zo goed mogelijk in? En hoe zorgen we ervoor dat de elektriciteitsvoorziening op een goede manier wordt ingericht op het plein?
   
Minecraft als presentatiemiddel
Prachtige maquettes, posters en uitgewerkte plannen werden gepresenteerd aan een vakjury van de gemeente Apeldoorn bestaande uit Evelyn Meibergen (relatiemanager Ambulante Handel), Arno klein Goldewijk (projectmanager Plein van de Stad) en Ernst Morsink (projectleider Toekomstvisie Warenmarkt). Zo kwam er een marktplein voorbij met ronde opstellingen, met in het midden van de rondingen een stroompunt, presenteerde 1 groepje de nieuwe inrichting van het plein d.m.v. een Minecraft filmpje en bij meerdere groepjes kwam de Markthal als Foodhal terug in de presentaties. Daarnaast verraste een scholier de jury met grondig vooronderzoek door per mail en telefonisch uitvraag de doen bij andere gemeenten. Evelyn Meibergen: “Heel gaaf al die creativiteit en de moeite die scholieren hebben genomen voor de warenmarkt op het Plein van de Stad. Er is echt ‘out of the box’ gedacht. Een aantal van de ideeën ga ik zeker bespreken met ondernemers uit de ambulante handel.”

Werken aan je eigen stad
Het oordeel van de vakjury telt voor 50% mee in het eindcijfer van deze opdracht. Danielle van der Meyden, docent van het Veluws College Walterbosch: “We merken dat scholieren positief aan de slag gaan met opdrachten die dichtbij hun eigen leefwereld staan. Door het aanbieden van verschillende opdrachten door de gemeente was er daarnaast ook nog de keuze om voor iets te gaan waar je echt wat mee hebt. Het hebben van een betrokken opdrachtgever is daarbij heel belangrijk, dan hebben de jongeren echt het idee dat ze het niet voor niets doen.”

Samenwerken met onderwijs
Ben jij een ondernemer in Apeldoorn en wil je onderwijs en ondernemen met elkaar verbinden? Heb je een mooie opdracht liggen  voor scholieren en wil je samenwerken met het onderwijs in onze stad? Neem dan contact op met het Veluwscollege Walterbosch wbtechnasium@veluwscollege.nl.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor het Plein van de Stad zijn in volle gang. Begin 2020 zal gestart worden met de werkzaamheden. In het najaar van 2020 zal heel Apeldoorn kunnen genieten van het nieuwe Marktplein. Wil je op de hoogte blijven van de voorbereidingen? Hou dan de website van Plein van de Stad in de gaten!

Op 16 april organiseerde de gemeente samen met ontwerpbureau West 8 een participantenbijeenkomst. Een jaar geleden zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het Plein van de Stad. Nu het ontwerp vaststaat zijn deze omwonenden, ondernemers, wijkraad en andere belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te blijven over ons Plein van de Stad. West 8 presenteerde deze avond hoe de verdere uitwerking plaatst vindt. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van aanvullende ideeën. Ook de Stentor was erbij, lees hier het verslag.