Een goede voorbereiding is belangrijk, zeker voor een project als het Plein van de Stad. In de fase van het Voorlopige Ontwerp, waar we nu in zitten, wordt het schetsontwerp verder in detail uitgewerkt. Hiervoor is het belangrijk dat we een aantal onderzoeken doen. En dat moet natuurlijk ook op de plek zelf.

Deze week zijn er daarom een aantal sleuven gegraven op het Marktplein. Dit doen we om te checken waar kabels, leidingen en wortels liggen in de grond. We willen natuurlijk niet dat er iets beschadigd raakt tijdens de werkzaamheden. Als we een goed beeld hebben van de situatie onder de grond, kunnen we zien of het ontwerp hier misschien op aangepast moet worden.