Artikelen door Jeanine van Brummen

Duidelijkheid over projecten in de binnenstad in november

Het college heeft een aangepast voorstel voor de projecten in de binnenstad gestuurd naar de gemeenteraad. In de afgelopen periode zijn alle projecten in de binnenstad opnieuw doorberekend en is gekeken welke projecten wel of niet door kunnen gaan op korte termijn. Dit plan is opgesteld naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om […]

Beslissing Plein van de Stad uitgesteld

In het voorjaar van 2020 beslist de gemeenteraad of en hoe het nieuwe Plein van de Stad wordt uitgevoerd. Gisteravond vond binnen de gemeenteraad het debat plaats hierover. Tijdens dit debat reageerde wethouder Sandmann namens het college op de vragen die door de raadsleden werden gesteld over de te verwachten budgetoverschrijding van het Plein van […]

Financieel tekort Plein van de Stad

Tijdens de voorlopig ontwerpfase van het Plein van de Stad is voor de zomer een onverwacht financieel tekort aan het licht gekomen. Het college heeft hierop besloten een onderzoek in te stellen naar de oorzaken. Oorzaken Het onderzoek toont aan dat er meerdere onderliggende oorzaken zijn van dit tekort. Er is kritisch gekeken naar de […]

Update Plein van de Stad!

Check in dit filmpje wat er gebeurt rondom ons Plein van de Stad. Sinds het ontwerp ‘De Markthal’ van ontwerpbureau West 8 als overtuigende winnaar uit de bus kwam, wordt er hard gewerkt aan het definitieve technische ontwerp. Want het verbouwen van het Marktplein is een technisch complexe opgave met De Markthal, een ondergrondse fietsenstalling […]

Participantenbijeenkomst levert extra input op

Op 16 april organiseerde de gemeente samen met ontwerpbureau West 8 een participantenbijeenkomst. Een jaar geleden zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het Plein van de Stad. Nu het ontwerp vaststaat zijn deze omwonenden, ondernemers, wijkraad en andere belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te blijven over ons Plein van […]