In het voorjaar van 2020 beslist de gemeenteraad of en hoe het nieuwe Plein van de Stad wordt uitgevoerd. Gisteravond vond binnen de gemeenteraad het debat plaats hierover. Tijdens dit debat reageerde wethouder Sandmann namens het college op de vragen die door de raadsleden werden gesteld over de te verwachten budgetoverschrijding van het Plein van de Stad en op het rapport dat is gemaakt over de oorzaken van dit tekort.

Uitstel tot voorjaarsnota
Na een lang debat werd door de raad voorgesteld om de beslissing om het Plein wel of niet in het huidige plan door te laten gaan, uit te stellen tot de behandeling van de voorjaarsnota in 2020. Dit betekent dat op dit moment niet duidelijk is of het project Plein van de Stad wel of geen doorgang zal vinden. De voorjaarsnota wordt voor de zomer behandeld. Wethouder Sandmann: “Het is de vraag of dit verstandig is. De te maken keuze zal er niet door veranderen. Tijdens de Voorjaarsnota komt het Plein van de Stad opnieuw aan de orde.”

Verloop debat
Vertrouwen en financieel in control zijn; dat waren de twee thema’s waar het debat om draaide. “Het college is keihard aan het werk om het vertrouwen terug te winnen. We bieden onze excuses aan, voelen ons verantwoordelijk en we werken op meerdere sporen aan verbetering”, aldus Sandmann. “De directieraad werkt in opdracht van het college aan het door de raad vastgestelde beheersplan en aan een bestuursopdracht. De bestuursopdracht richt zich met name op de cultuur en structuur in de ambtelijke organisatie. De aanbevelingen uit het rapport “Onderzoek verwachte budgetoverschrijding project Plein van de Stad”, dat is opgemaakt naar aanleiding van het tekort, worden uitgevoerd. En tenslotte heeft de concerncontroller de opdracht gekregen om alle risicovolle projecten in beeld te brengen.”

Via het raadsinformatiesysteem is het debat terug te kijken en daar vind je ook alle informatie die naar de raad is gestuurd.