Op 16 april organiseerde de gemeente samen met ontwerpbureau West 8 een participantenbijeenkomst. Een jaar geleden zijn verschillende belanghebbenden betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het Plein van de Stad. Nu het ontwerp vaststaat zijn deze omwonenden, ondernemers, wijkraad en andere belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om in gesprek te blijven over ons Plein van de Stad. West 8 presenteerde deze avond hoe de verdere uitwerking plaatst vindt. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van aanvullende ideeën. Ook de Stentor was erbij, lees hier het verslag.