Veelgestelde vragen

Algemeen

Het Marktplein is na twintig jaar intensief gebruik technisch gezien ‘op’. De afwatering, klinkers en de fontein worden met ‘lapmiddelen’ in stand gehouden. Bovendien is de grootte en leegte van het plein al jarenlang onderwerp van gesprek.
Het Marktplein is van iedereen, het plein van onze stad. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat juist inwoners kiezen hoe hún plein er de komende tientallen jaren uitziet. Ook kinderen maken gebruik van het plein, daarom vraagt de gemeente ook hun mening.
Ja, de ontwerpers hebben richtlijnen ontvangen in een zogenaamde ‘nota van uitgangspunten’. Deze richtlijnen gaan onder andere over: voldoende ruimte voor de markt behouden, ruimte voor water en groen en een plein met iconische waarde. De nota is door stedenbouwkundigen, ontwerpers en andere specialisten van de gemeente Apeldoorn opgesteld, in nauwe samenwerking met partners in de stad, zoals de markt, de ondernemers aan het plein, direct aanwonenden en het centrummanagement. Verder is de ontwerpwedstrijd zo vrij en open mogelijk gehouden.
Inwoners bepalen de uitstraling van het Marktplein de komende tientallen jaren. Het is de eerste keer in Apeldoorn dat de keuze voor het vernieuwen van zo’n belangrijke plek in de stad volledig in handen ligt van de inwoners van de stad. Dat ook kinderen, immers ook gebruikers van het plein, kunnen stemmen, maakt het extra bijzonder.
De bureaus die een ontwerp hebben aangeleverd zijn: LandLab, West8, Karres + Brands en B+B.
Er zijn vier ontwerpen gemaakt voor het nieuwe Marktplein. De ontwerpen worden op donderdagavond 6 december gepresenteerd in bioscoop VUE. Ook u kunt daarbij zijn (aanmelden via [email protected], er zijn 200 plaatsen beschikbaar en vol = vol). Vanaf dat moment zijn de ontwerpen ook zichtbaar op deze website.
Heel simpel, het ontwerp met de meeste stemmen, wint de verkiezing.
Gewonnen, gefeliciteerd! Dit wordt voor de komende tientallen jaren het plein van de stad van Apeldoorn. Het ontwerpbureau en de gemeente Apeldoorn werken het schetsontwerp samen uit tot een definitief ontwerp. In 2020 gaat het Marktplein werkelijk op de schop.
Verloren, helaas. De ontwerpers worden hartelijk bedankt voor hun mooie ontwerpen. Er kan er echter maar een de winnaar zijn. Alleen het winnende ontwerp wordt gebruikt voor het nieuwe Marktplein.
Het winnende plan is een schetsontwerp. Dat wordt verder uitgewerkt. De grote lijnen en ideeën blijven behouden. De Apeldoorners hebben daar immers voor gekozen. Op detailniveau kan het plan nog enigszins wijzigen.
Jazeker. Bij het uitbrengen van je stem staat een invulveld waar ruimte is voor suggesties. Daar kun je jouw idee achterlaten.
De ondernemers van de markt en omliggende bedrijven en bewoners van het Marktplein worden betrokken bij de verdere uitwerking van het Marktplein. Natuurlijk houden we alle andere Apeldoorners ook op de hoogte van de voortgang. Niks missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.
Helaas. Verloren is verloren. Alleen het winnend ontwerp en dus het idee voor het plein dat het hoogst wordt gewaardeerd gaat door. Alle andere ideeën vallen af.
Jazeker. In elk ontwerp is er rekening gehouden met de ruimte voor de markt. De ontwerpers hebben richtlijnen ontvangen in een zogenaamde ‘nota van uitgangspunten’. Deze richtlijnen gaan onder andere over: voldoende ruimte voor de markt behouden, ruimte voor water en groen en een plein met iconische waarde. De nota is door stedenbouwkundigen, ontwerpers en andere specialisten van de gemeente Apeldoorn opgesteld. Dit in nauwe samenwerking met partners in de stad, zoals de markt, de ondernemers aan het plein, direct aanwonenden en het centrummanagement. Verder is de ontwerpwedstrijd zo vrij en open mogelijk gehouden.
In de MPB 2018-2021 zijn voor de integrale opgave van de herinrichting van het Marktplein en de realisatie van een fietsenstalling de volgende kredieten reeds bij raadsbesluit beschikbaar gesteld:

  • € 2.300.000,- beschikbaar voor de herinrichting van het Marktplein, inclusief plan- en apparaatskosten;

  • € 1.200.000,- beschikbaar voor de fietsenstalling en voorzieningen op en rondom het Marktplein;

  • € 500.000,- beschikbaar voor het ‘toevoegen’ van een structureel icoon aan de binnenstad.

We hebben je adresgegevens nodig voor een zo betrouwbaar en zorgvuldig mogelijk verkiezingsproces. Wij hebben daarom een unieke stemcode aan uw adres gekoppeld. Zo verzekeren we ons ervan dat alleen inwoners van Apeldoorn hun stem uitbrengen en gaan we hiermee mogelijke fraude tegen. Wij hebben bewust geen code aan uw naam gekoppeld. Wij gaan enorm zorgvuldig met jullie gegevens om en onze database en werkwijze is AVG-proof.
De uitslag ligt volledig in handen van de Apeldoorners. Elke Apeldoorner van 6 jaar en ouder heeft één stem. Het ontwerp met de meeste stemmen van de Apeldoornse inwoners, wint. Het proces is helemaal dichtgetimmerd. Niemand kan tussentijds de uitgebrachte stemmen bekijken. Dus welk ontwerp er nu wint, de wethouder en ambtenaren hebben het er maar mee te doen...

Verkiezing

Iedere inwoner van Apeldoorn van 6 jaar of ouder kan stemmen. Om precies te zijn kunnen inwoners die geboren zijn voor 1 juli 2013 stemmen.
Bij een reguliere verkiezing is de stemgerechtigde leeftijd 18 jaar. Dit is een bijzondere verkiezing. Het gaan om het Plein van de Stad. Ons Marktplein, van de Apeldoorners. Alle Apeldoorners. Niet alleen volwassenen gebruiken het Marktplein, ook kinderen. Ook zijn zíj de toekomstige gebruikers. Als gezinsstad vinden wij het daarom van belang dat zij meestemmen. Kinderen vanaf 6 jaar worden zich bewust van hun omgeving. Kinderen weten heel goed waar het fijn en prettig is om te spelen en te zijn. Kinderen van 6 jaar zitten in groep 3 en kun je vragen na te denken en te tekenen wat ze op een plein graag willen zien. Het nieuwe Marktplein wordt het Plein van de Stad. En de stad heeft ook kinderen die spelen in de openbare ruimte. De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van straks. Het nieuwe Plein van de Stad heeft een ontwerplevensduur van wel 30 tot 40 jaar. Dus zij moeten het nog heel lang met dit nieuwe plein doen. Je maakt kinderen daarmee een beetje mede-eigenaar van het plein. Dat ze als volwassene straks kunnen roepen “hier heb ik nog voor gestemd”!
Begin december ontvangt iedere Apeldoorner van zes jaar en ouder een stempas met unieke stemcode. Daarmee kan in de verkiezingsperiode van 7 t/m 17 december online op deze website een stem uitgebracht worden. Inwoners die hulp nodig hebben met stemmen of meer willen weten over de ontwerpen zijn welkom in het Stembureau bij Nawijn en Polak, Marktplein 24, geopend tijdens winkeltijden.
Het Stembureau bij Nawijn en Polak, Marktplein 24, is geopend tijdens de verkiezingsperiode. Je kunt er terecht tijdens de openingstijden van de winkel:
Maandag12.00 uur-17.30 uur
Dinsdag09.30 uur-17.30 uur
Woensdag09.30 uur-17.30 uur
Donderdag09.30 uur-21.00 uur
Vrijdag09.30 uur-17.30 uur
Zaterdag09.00 uur-17.00 uur
Koopzondag12.00 uur-17.00 uur
Het Stembureau is bij Nawijn en Polak, Marktplein 24 op de bovenverdieping. In de winkel is een lift aanwezig voor mensen die slecht te been zijn of gebruik maken van een rolstoel of rollator. Deze is geopend tijdens de verkiezingsperiode. Je kunt er terecht tijdens de openingstijden van de winkel:
Maandag12.00 uur-17.30 uur
Dinsdag09.30 uur-17.30 uur
Woensdag09.30 uur-17.30 uur
Donderdag09.30 uur-21.00 uur
Vrijdag09.30 uur-17.30 uur
Zaterdag09.00 uur-17.00 uur
Koopzondag12.00 uur-17.00 uur
Je ontvangt begin december een brief met een persoonlijke stemcode. Deze stemcode is in te vullen op de website www.pleinvandestad.nl. Daar kun je ook alle ontwerpen bekijken. Een stemcode kan eenmalig gebruikt worden.
Als je geen stembiljet ontvangen hebt, kun je dat laten weten via [email protected] of 14 055 (optie 6). Daar word je verder geholpen.
Als je denkt dat je code al gebruikt is, kun je dat laten weten via [email protected] of 14 055 (optie 6). Daar word je verder geholpen.
Adressen waar meer dan 10 bewoners wonen, ontvangen een aparte brief met daarin informatie over hoe zij de stemcodes kunnen ontvangen.

Planning

Je kunt van 7 tot en met 17 december je stem uitbrengen via deze website.
De winnaar van de verkiezing wordt op donderdag 20 december bekend gemaakt.
Het Marktplein gaat in 2020 op de schop. In 2019 worden voorbereidingen getroffen voor de verbouw.
Je kunt je vraag altijd stellen via [email protected] In de verkiezingsperiode (7 tot en met 17 december) ben je van harte welkom om bij het Stembureau langs te komen. Dat is bij Nawijn en Polak, Marktplein 24 in Apeldoorn. Daar kun je de ontwerpen eens goed bekijken en vragen stellen aan Plein van de Stad medewerkers. Ook kunnen zij helpen met stemmen. Het Stembureau is geopend tijdens de winkeltijden van Nawijn en Polak:
Maandag12.00 uur-17.30 uur
Dinsdag09.30 uur-17.30 uur
Woensdag09.30 uur-17.30 uur
Donderdag09.30 uur-21.00 uur
Vrijdag09.30 uur-17.30 uur
Zaterdag09.00 uur-17.00 uur
Koopzondag12.00 uur-17.00 uur

Scholen en kinderen

Kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) kunnen stemmen. Iedereen uit groep 3 kan stemmen, want iedereen die geboren is voor 1 juli 2013 krijgt een stemcode.
Bij een reguliere verkiezing is de stemgerechtigde leeftijd 18 jaar. Dit is een bijzondere verkiezing. Het gaan om het Plein van de Stad. Niet alleen volwassenen gebruiken het Marktplein, ook kinderen. Ook zijn zíj de toekomstige gebruikers. Als gezinsstad vindt de gemeente Apeldoorn dat iedereen vanaf zes jaar (groep 3) in het gezin zich kan uitspreken over het nieuwe Marktplein. Leuk om te weten: alle Apeldoornse basisscholen kunnen vanaf groep 3 meedoen met een kleur- en ontwerpwedstrijden.
Alle Apeldoornse basisscholen hebben een uitnodiging gehad om mee te doen met de Plein van de Stad kleurwedstrijd en ontwerpverkiezing. Groepen 3 tot en met 6 kunnen meedoen met de kleurwedstrijd, groep 7 en 8 met de ontwerpwedstrijd op basis van een maquette. Alle inzendingen worden tijdens de verkiezingsperiode (7 tot en met 17 december) tentoongesteld in het Stembureau bij Nawijn en Polak. Uit de inzendingen wordt door een deskundige jury twee winnaars gekozen. Zij winnen beiden een filmbezoek bij VUE voor de hele klas.
De inzendingen kunnen op maandag 3 december bij Nawijn en Polak, Marktplein 24, ingeleverd worden. Dat kan van 12.00-17.30 uur.
De tentoonstelling van alle maquettes en kleurplaten is te zien bij het Stembureau bij Nawijn en Polak van 7 tot en met 17 december.
De winnaar wordt op 10 december bekend gemaakt.
Dat kan! Neem daarvoor contact op met [email protected].